Поняття території України та державного кордону, охорона державного кордону.

Державна територія конкретної країни - це територія окреслена чіткою визначеною лінією державного кордону, яка відділяє територію цієї держави від території інших держав або від території, яка не належить жодній із існуючих держав (наприклад, океан чи море).

Державна територія виконує дві важливі функції:

1) визначає просторові межі здійснення державної влади (територіальні межі державного суверенітету) через окреслення лінії державного кордону;

2) виконує просторове структуювання державної влади (своєрідний територіальний розріз органів державної влади з метою її кращої організації та здійснення на місцях).

Територія держави (державна територія) охоплює:- сухопутну територію;- водну територію - внутрішні води;- територіальні води;- надземну територію;- територію посольств та консульств; - територію суден, які належать тій чи іншій державі.

Отже, на законодавчому рівні було окреслено державну територію України, яка співпадає з етнічною українською територією.

Питання зміни території України належить до виключного відання Всеукраїнського референдуму (ст. 73 Конституції України).

Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, та відмежовує територію однієї держави від іншої.

Державний кордон України визначається Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України.

Захист державного кордону України є невід'ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки і полягає у скоординованій діяльності військових формувань та правоохоронних органів держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Захист державного кордону України є невід'ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки і полягає у скоординованій діяльності військових формувань та правоохоронних органів держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Ця діяльність провадиться в межах наданих їм повноважень шляхом вжиття комплексу політичних, організаційно-правових, дипломатичних, економічних, військових, прикордонних, імміграційних, розвідувальних, контррозвідувальних, оперативно-розшукових, природоохоронних, санітарно-карантинних, екологічних, технічних та інших заходів.

Координація діяльності військових формувань та правоохоронних органів держави із захисту державного кордону здійснюється Державною прикордонною службою України.

Охорона державного кордону України є невід'ємною складовою загальнодержавної системи захисту державного кордону і полягає у здійсненні Державною прикордонною службою України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, а також Збройними Силами України
у повітряному та підводному просторі відповідно до наданих їм повноважень заходів з метою забезпечення недоторканності державного кордону України.

Кабінет Міністрів України у межах своїх повноважень вживає заходів щодо забезпечення захисту та охорони державного кордону і території України.


6379860010543971.html
6379894610169622.html
    PR.RU™