Ресторанне господарство (РГ)

ДСТУ (проект)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

___________________________________________________________________

ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.

КЛАСИФІКАЦІЯ

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

Київ


ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО Українською академією зовнішньої торгівлі

ВНЕСЕНО Департаментом політики внутрішньої торгівлі і побутових послуг Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України

2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України №____ від “___” __________200_ р.

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 30389-95)

4. РОЗРОБНИКИ:

від УАЗТ – Р. Андрющенко,канд. екон. наук (керівник розробки); Л. Кондратенко, канд. екон. наук;

від КНТЕУ – А. Мазаракі, професор, докт. екон. наук; М. Пересічний, професор, докт. техн. наук; Г. П’ятницька, доцент, канд. екон. наук;

від Мінекономіки України – Ю. Родіонов; О. Шалимінов.

___________________________________________________________________

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворення, тиражування чи розповсюдження документу повністю або частково на будь-яких носіях без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно прав власності звертатись до Держстандарту України.

Держстандарт України, 2003

зміст

1. Сфера застосування …………………………………………. 4

2. Нормативні посилання ……………………………………… 4

3. Загальні поняття ………………………………………….. 5

4. Класифікація закладів ресторанного

господарства …………………………………………………. 6

5. Загальні вимоги до закладів ресторанного

господарства …………………………………………………. 9

6. Характеристика структурно-функціональних

параметрів закладів ресторанного господарства

різних типів і класів …………………………………………. 11

Додатки ………………………………………………………. 21

Бібліографія …………………………………………………. 25

ДСТУ (проект)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

___________________________________________________________________

ЗАКЛАДИ Ресторанного господарства

ENTERPRISES OF Restaurant business

КЛАСИФІКАЦІЯ

CLASSIFICATION

___________________________________________________________________

Чинний від________

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює класифікацію закладів ресторанного господарства, вимоги до закладів ресторанного господарства різних типів і класів.

Стандарт гармонізовано на рівні класів та підкласів з Державним класифікатором ДК009-96 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Настанови та вимоги цього стандарту обов’язкові для закладів ресторанного господарства різних організаційно-правових форм господарювання.2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДК 009-96 Класифікація видів економічної діяльності.

ДК 016-97 Класифікація продукції та послуг.

ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

ресторанне господарство (РГ)

Види економічної діяльності, що здійснюють суб’єкти господарської діяльності незалежно від організаційно-правових форм щодо задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього

Примітка. Суб’єкти господарської діяльності виробляють або доготовляють, продають і організовують споживання продукції власного виробництва, можуть продавати закупні товари без обробляння і порціювання


6084937353734409.html
6084998991329758.html
    PR.RU™